Marketingrapport Schilders en Glaszetters 2019

Marktdata.nl heeft een studie uitgevoerd naar de Nederlandse schilders- en glaszettersbranche. De resultaten zijn openbaar gemaakt in het marketingrapport Schilders en Glaszetters 2019. Dit onderzoeksrapport geeft zicht op de branchestructuur, het inkoopgedrag, de toeleveranciers, merken en hun marktposities, het mediagebruik en de trends en ontwikkelingen in de Nederlandse schilders- en glaszettersbranche.

Het oriëntatie- en inkoopgedrag van schilders en glaszetters is duidelijk in beeld gebracht. Voor producent, groothandel en branchegerelateerde organisaties is het van groot belang om de doelgroep succesvol te kunnen benaderen en inzicht te hebben in de eigen marktpositie. Het marktrapport is de perfecte blauwdruk voor het marketingbeleid van toeleveranciers en branchegerelateerde organisaties. Marktdata benadrukt dat het onderzoek objectief en onafhankelijk is uitgevoerd. ‘Hierdoor bevat het marketingrapport geen gekleurde analyses maar enkel zuivere management- en marktinformatie over de Nederlandse schilders- en glaszettersbranche.’

Naast de onderzoeksresultaten bevat het marketingrapport tevens diverse analyses van de database van alle schilder- en glaszetbedrijven in Nederland uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en informatie die met behulp van deskresearch is verzameld. Bij diverse thema’s worden de onderzoeksresultaten vergeleken met eerdere uitgaven van het onderzoek (2003-2015). Hierdoor kunnen de afnemers van het rapport inspelen op de actuele trendmatige ontwikkelingen in de branche en beter geïnformeerde strategische beslissingen maken. Ten opzichte van de voorgaande editie van het onderzoeksrapport is de analyse en rapportage verder uitgebreid. Het Marketingrapport Schilders en Glaszetters wordt gepubliceerd sinds 2003. Het onderzoeksrapport bevat 61 pagina’s en kost € 695,-.

Offerteformulier

Offerteformulier